Sławomir Szymański Kancelaria Radcy Prawnego Biuro Windykacji Krajowej
mapa apelacji
6426
9870
3777
11783
10396
7082
4296
8848
9954
8225
3887

łącznie:

89470

nieprzypisane: 4926

dane z okręgów

Mapa 2

Sprawy, które zostały załatwione
po podjęciu czynności
wyjaśniających i polubownych

Specjalizacja a uniwersalność


Wyspecjalizowaliśmy się w usługach
windykacji dla instytucji sektora
finansowego, współdziałając z ich
jednostkami organizacyjnymi,

odpowiedzialnymi za monitoring
należności i rachunkowość oraz
kontrolę stanu finansów i poziomu
sprzedaży. Wypracowaliśmy
skuteczne kanały komunikacji
i optymalne zarządzanie informacją.

Zdobyliśmy doświadczenie
w odzyskiwaniu na dużą skalę
najbardziej skomplikowanych spośród
masowych należności, do których
z pewnością należą zaległe składki
ubezpieczeniowe, nienależne prowizje
agencyjne oraz odszkodowania
w trybie regresów ubezpieczeniowych.

Udało się nam opracować,
wdrożyć i sprawdzić w praktyce,
wspartą przez odpowiednią
technologię teleinformatyczną,
niezawodną strukturę organizacyjną
i automatyczne procedury działań,
dające się elastycznie dostosować do
wielu typów roszczeń. Pozwala to
sprawnie zarządzać wielkoskalową
windykacją, a jednocześnie stanowi
silne wsparcie przy prowadzeniu
spraw innego rodzaju.

Specjalizacja, ponieważ znakomicie
doskonali narzędzia organizacyjne,
prowadzi do uniwersalności.
Dzięki organizacji zbudowanej dla
specjalizacji jesteśmy gotowi podjąć
efektywne działanie w każdej sprawie.