Sławomir Szymański Kancelaria Radcy Prawnego Biuro Windykacji Krajowej
2959
1928
1539
3597
1276
1103
2130
1182
582
1736
266
505
273
997
2194
7969
1620
3099
1116
938
3447
1796
2448
4634
691
1149
1852
604
1033
1393
3291
1006
2125
1687
3280
3350
1637
2393
4295
683
854
1041
1334
873
639

łącznie:

89470

nieprzypisane: 4926

Mapa 2

Sprawy, które zostały załatwione po podjęciu czynności wyjaśniających i polubownych