Sławomir Szymański Kancelaria Radcy Prawnego Biuro Windykacji Krajowej
mapa apelacji
8806
12154
4250
14345
11738
8073
4454
12046
10565
7753
3626

łącznie:

103508

nieprzypisane: 5698

dane z okręgów

Mapa 4

Sprawy, w których uzyskaliśmy
tytuły wykonawcze
niezbędne do prowadzenia egzekucji

Outsourcing


Zadaniem naszym jest wyręczać
w tym, co żmudne i niewdzięczne;
upraszczać zawiłe, ułatwiać
trudne. Optymalizować w celu
osiągnięcia lepszego efektu.

Partnerzy oczekują różnego
stopnia outsourcingu obsługi
procesów windykacji. Dysponując

wypróbowaną, latami udoskonalaną,
kompleksową strategią oraz
elastycznymi procedurami
i odpowiednią technologią,
jesteśmy przygotowani na
wiele wariantów współpracy,
stosownie do potrzeb partnera.

Wspólnie z wierzycielem
projektujemymodel kooperacji
dostosowany do jego szczególnych

potrzeb. Przejmujemy od klienta
cały proces windykacji lub
jej wybrane etapy: wczesny
monitoring, czynności wyjaśniające
i polubowne, a w przypadkach,
które tego wymagają, oferujemy
kompleksową obsługę
i reprezentację w postępowaniu
sądowym i egzekucyjnym.

Ważnym dodatkowym efektem
naszego działania jest pełna obsługa
reklamacji oraz innych zdarzeń
prowadzących do modyfikacji kwoty
roszczenia, ułatwiająca wierzycielowi
systematyczne porządkowanie
pozycji rozrachunkowych w jego
księgach. Obejmuje ona wyjaśnianie
nieścisłości, kompletowanie
dokumentacji i przekazywanie
informacji niezbędnych do
rozliczenia sald zadłużenia.

Naszym działaniom towarzyszy
optymalnie skonstruowana
sprawozdawczość, dająca
wierzycielowi możliwość bieżącego
nadzorowania postępów procedury
windykacyjnej w prowadzonych
sprawach. Raporty możemy
elastycznie przystosować
do szczególnych oczekiwań
partnera, jego audytora lub do
obowiązujących standardów.