Sławomir Szymański Kancelaria Radcy Prawnego Biuro Windykacji Krajowej

Windykacja pilotażowa


Kompleksową współpracę
w uzgodnionym zakresie powinna
poprzedzać tzw. windykacja
pilotażowa, umożliwiająca
zaprojektowanie optymalnej
architektury współpracy docelowej.
W celu możliwie dokładnej
prognozy istotnych parametrów
tej współpracy warto zadbać, by
przekazywany do windykacji materiał
pilotażowy był zróżnicowany:
1) geograficznie, ale także
2) co do sektora gospodarki
3) co do tytułów należności
4) co do kwoty należności.

Odnośnie sektora gospodarki:
warto zadbać, by w partii pilotażowej
reprezentowani byli przedsiębiorcy
różnych kategorii oraz konsumenci.

Należy objąć materiałem
pilotażowym różnorodne tytuły
należności. W windykacji składki
dominują zazwyczaj ubezpieczenia
obowiązkowe, zwłaszcza
komunikacyjne, ale towarzyszą
im niekiedy należne niezapłacone
raty ubezpieczeń dobrowolnych.
W windykacji prowizji agencyjnych
i udzielanych pożyczek należy
baczną uwagę przywiązywać do
zróżnicowania szansy pomyślnej
windykacji tytułów opartych

na różnych modelach umów.
Szczególną kategorią są regresy
do innych zakładów ubezpieczeń.

Po upływie uzgodnionego okresu
windykacji pilotażowej, w oparciu
o analizę jej wyników, udaje się
precyzyjnie określić satysfakcjonujące
warunki współpracy docelowej.


Sławomir Szymański
radca prawny