Sławomir Szymański Kancelaria Radcy Prawnego Biuro Windykacji Krajowej

Technologia


Dysponujemy niezawodną technologią
teleinformatyczną, wspierającą
nasz pomost komunikacyjny.
Przygotowana według autorskiego
projektu, sprawdzona platforma
sprzętowo-programowa współpracuje
bez dodatkowych inwestycji
z dowolnym oprogramowaniem
wierzyciela obsługującym sprzedaż,
systemem finansowo‑księgowym,
a także z wyspecjalizowanym
oprogramowaniem klasy
debt management.

Zapewniamy nieskomplikowaną
w użyciu, bezpieczną i niezawodną
elektroniczną wymianę danych.
Ograniczyliśmy wykorzystanie
dokumentów papierowych do
niezbędnego minimum (ponad
90% spraw załatwiamy w oparciu
o zapis i przekaz elektroniczny).
W konsekwencji zoptymalizowaliśmy
zarządzanie informacją o stanie

rzeczywistego zadłużenia oraz
o przebiegu procesów windykacyjnych.

Dzieje się tak z oczywistą korzyścią
dla wierzyciela, ale i z pożytkiem
dla dłużników — dostępność
elektronicznie zarządzanej informacji
umożliwia wyjaśnienie wątpliwości
nieporównywalnie szybsze, niż
w tradycyjnym systemie obsługi.

Na każdym etapie procedury,
a więc także w fazie wczesnego
monitoringu, wykorzystujemy
wszelkie możliwości technologiczne
i dostępne kanały komunikacji na
odległość, ułtwiające wyjaśnienie
dłużnikowi zasadności skierowanego
do niego roszczenia. Dlatego
możemy szybko i sprawnie obsłużyć
ewentualne zasadne reklamacje.
Szybki dostęp do danych sprawy
zwykle pozwala, by weryfikacja
zarzutu dłużnika nastąpiła on line,
dlatego większość takich reklamacji
może być uwzględniona a vista.

W kolejnych fazach windykacji

technologia przynosi dalsze
usprawnienia. Od pierwszego dnia
po jego wprowadzeniu w 2010 do
systemu sądownictwa intensywnie
wykorzystujemy elektroniczne
postępowanie upominawcze. Udało
się nam dzięki temu radykalnie
podnieść efektywność niezbędnych
procesów sądowych i poprawić
ich rachunek ekonomiczny.

Technologia wspiera nasze
czynności także w fazie
egzekucji. Współpracujemy
z wyselekcjonowanymi,
najefektywniejszymi kancelariami
komorniczymi, z którymi łączą nas
sprawdzone kanały komunikacji;
z tymi, których modus operandi
odpowiada naszej filozofii
działania oraz strategii i które są
technologicznie przygotowane
do skutecznego egzekwowania
należności na szerszą skalę, nie
tylko w obrębie własnych rewirów.