Sławomir Szymański Kancelaria Radcy Prawnego Biuro Windykacji Krajowej
mapa apelacji
9559
13170
4719
15464
12784
9099
4935
13096
11945
8499
4082

łącznie:

110607

nieprzypisane: 3255

dane z okręgów

Mapa 3

Sprawy, w których reprezentowaliśmy,
lub nadal reprezentujemy wierzyciela
przed sądem

Pomost komunikacyjny


Naszym celem jest budowa
i utrzymanie komunikacyjnego
pomostu między wierzycielem
a jego dłużnikami oraz świadczenie
przy jego użyciu efektywnej pomocy
merytorycznej dla obu stron. Jesteśmy
buforem bezpiecznie rozładowującym
nieuniknione emocje. Wyjaśniamy
wszelkie wątpliwości w sprawie,
a następnie wskazujemy optymalną

ścieżkę rozwiązania problemu.
W zakresie dochodzonego roszczenia
de facto świadczymy szeroko
rozumiane doradztwo prawne.

Zależy nam na sprawnym
załatwieniu każdej, nawet najbardziej
skomplikowanej sprawy. Wielką
wagę przykładamy zarówno
do efektywności, jak i do stylu
działania: od naszego personelu
wymagamy profesjonalizmu,
przez który rozumiemy zarówno

wiedzę i umiejętności, jak i etykę
oraz kulturę, z jaką wykonywane
są wszystkie czynności.

Dbałość o wizerunek wierzyciela,
opinia o jego rzetelności i delikatność
jego relacji z dłużnikami jest dla
nas równie ważna, co bezpośredni
efekt finansowy. Przed decyzją
o konieczności przejścia do dalszych,
bardziej stanowczych faz procedury
windykacyjnej, precyzyjnie badamy
w sprawie stan faktyczny i prawny.

Działania nasze prowadzić mają
do uregulowania należności bądź
do ustalenia, że roszczenie nie jest
wymagalne lub jego wysokość jest
inna od zakładanej. Analizujemy
przedstawione dokumenty
i racjonalne wyjaśnienia dłużnika.
Weryfikujemy dostępne dane
i konsultujemy je z właściwym
personelem wierzyciela. Ustalamy
istotne aspekty sprawy, nie pomijając
żadnego z ważnych niuansów,
minimalizując zawsze możliwe kontrowersje.

Sprawy prowadzimy w sposób
zmierzający do wzmocnienia renomy
wierzyciela, jako instytucji zaufania
publicznego. Każda sprawa powinna
zostać załatwiona nie tylko zgodnie
z prawem oraz zasadami słuszności,
ale i z odpowiednią elegancją. Tak
właśnie działa pomost komunikacyjny.