Sławomir Szymański Kancelaria Radcy Prawnego Biuro Windykacji Krajowej
3873
2126
2081
4124
1407
1177
2314
1465
551
1929
213
487
305
1066
2813
8502
1538
2995
878
886
4264
1614
2988
4231
688
1166
1655
521
1439
2160
3871
1376
2218
1809
3284
3080
1496
1994
3644
547
591
890
1038
948
484

łącznie:

93895

nieprzypisane: 5169

Mapa 5

Sprawy, w których zakończyliśmy postępowanie egzekucyjne